az erőt adó gyógyvizek világa
fürdők
szálláshelyek
kempingek
egyéb szolgáltatók
gift card
bemutatkozunk

Az erőt adó gyógyvízek világa!

A Pannon Termál Klasztert 2001. június 22-én alapította a Nyugat-dunántúli Régió és a Balatoni Régió 28 fejlesztésben és turisztikai szolgáltatásban meghatározó gyógy- és termálturisztikai vállalkozása és szervezete. Ezzel az aktussal megalakult Kelet-Közép Európa első turisztikai klasztere. Tagjai között szerepelnek gyógy- és termálfürdők, gyógy- és wellness szállodák, szanatóriumok, a gyógy- és egészségturizmus fejlesztésében érdekelt önkormányzatok, turisztikai tanácsadó cégek és nonprofit szervezetek. Földrajzi elhelyezkedés alapján a Panterm működési területét Magyarország nyugati felének jelentős részét kitevő, Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém megyék alkotják.

A Pannon Termál Klaszter célja: a társadalom és az egyén érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység végzése során új termál és gyógy-turisztikai kapcsolatok kialakításának elősegítése. A kialakított kapcsolatokon belül hatékony együttműködéssel helyzetelemzés és értékelés, fejlesztési javaslatok kidolgozása és közzététele. A Pannon Termál Klaszter országos és nemzetközi szintű megismertetése és népszerűsítése, a termál és gyógy-turisztikai kutatások támogatása, oktatási, képzési tanfolyamok és tréningek szervezése az adott témakörben jártas szakemberek közreműködésével. A célok megvalósítása érdekében az egyesület felvállalja a tagok érdekképviseletét és érdekvédelmét.

Magyarországon egyedülálló és jelenleg még nagyon ritka jelenség, hogy az egy ágazathoz tartozó vállalatok háttérbe szorítják a versenyzést annak érdekében, hogy a közös célt együtt érjék el. Ez a pozitív hozzáállás példaértékű lehet a többi ágazat számára, akik a Pannon Termál Klaszter mintája alapján saját maguk is összefoghatnak a jövőben.

A Pannon Termál Klaszter stratégiai célja:

 • a térségi gyógy- és termálturizmus területén tevékenykedő vállalkozások, szervezetek együttműködési hálózatának kialakulását, illetve az együttműködés hatékonyságának növekedését,
 • új egységes térségi arculat kialakulását,
 • a Klaszteren belüli egységes és közös marketing tevékenység folytatását,
 • humán erőforrások fejlesztését,
 • termál- és gyógyturisztikai kutatások támogatását a régióban,
 • a térségi vállalkozások innovációs tevékenységének fokozását.
 • a partnerek közötti koordináció és együttműködés fejlesztését,
 • a piaci pozíció, valamint a versenyképesség javulását szolgáló beruházások elindítását és összehangolását,
 • az újrapozícionálást a fejlesztések nyomán a régióban,
 • szolgáltató hálózat kialakítását; folyamatos bővítését a régióban,
 • európai regionális vállalati központokkal való kapcsolat kialakítását.

A Pannon Termál Klaszter főbb feladatai:

 • Klaszter szolgáltatások kifejlesztése, és nyújtása,
 • A Klaszteren belül meglévő igények és képességek hatékony közvetítése az együttműködési hálózaton belül,
 • A Klaszter céljait szolgáló közös projektjavaslatok kidolgozása,
 • Tőketámogatások szervezése,
 • Folyamatos információnyújtás a Klaszter-tagok részére a tagok tevékenységeiről és terveiről,
 • A Klaszter-tagok képességeinek fejlesztésére irányuló oktatási, képzési igények felmérése, ezek kielégítésére célirányos képzések koordinálása,
 • PR- és marketing tevékenység,
 • Nemzetközi megjelenés biztosítása és elősegítése.

A Pannon Termál Klaszter létrehozására és működtetésére irányuló kezdeményezés példa kíván lenni a jól szervezett, összehangolt, regionálisan integrált turizmus-fejlesztési modellre, annak hatékony működésére, illetve működtetésére, ezáltal hosszú távon elősegítve a térség általános versenyképességének növekedését.

A Pannon Termál Klaszter Egyesületet alapító vállalkozások az egészségturizmus meghatározó piaci szereplői.

 • Éves árbevételük (az önkormányzatok nélkül) megközelíti a 15 milliárd forintot.
 • Tagjaink medencéinek száma megközelíti a 151-et.
 • Az összes vízfelület nagysága megközelíti a 39.000 m2-t (a Hévízi Tó nélkül), a Hévízi Tóval együtt a vízfelület megközelíti a 83.000 m2.

Elnökség, képviselőtestület

Kutfej Attila
Dr. Németh István